Stasispion med bandspelare

Stasispionen Ernst

tar sitt uppdrag på fullaste allvar och lyssnar misstänksamt på allt.
Teckning på en Stasispion

Stasispionen Ernst tar sitt uppdrag på fullaste allvar.